Cookieless Analytics – Het idee

In de komende paar weken zullen we via deze site meer inzicht verschaffen over Cookieless Analytics. In deze blogpost een eerste inzicht in het ontstaan van Cookieless Analytics.

Aanleiding

Het oudste, en waarschijnlijk het meest bekende bedrijf binnen Greenhouse Group is Blue Mango Interactive. Blue Mango Interactive is ooit ontstaan uit de marketingafdeling van online telecomwinkel Typhone. Beide bedrijven zijn groot geworden door een sterke focus op meetbaarheid en optimalisatie: iedere marketing-euro die online wordt uitgegeven voor de klanten van Blue Mango Interactive moet per saldo meer opleveren. Om inzichtelijk te maken of dat zo is, en in welke mate, wordt daarom al meer dan 10 jaar gebruik gemaakt van diverse meetmethoden. In de laatste jaren met name Google Analytics. En dat is niet anders voor de andere bedrijven binnen de groep.


Het is dus geen verrassing dat wij de discussies rondom de nieuwe Telecommunicatiewet nauwgezet volgden en, in eerste instantie, niet gelukkig waren met de uitkomst van de nieuwe wet. Onze werkwijze en de kennis die we in al die jaren hebben opgebouwd werd in een klap gedecimeerd. Een pijnlijk moment, want het gaat niet alleen om ons eigen belang of om het feit dat de Nederlandse online industrie in 1 klap 10 jaar terug in de tijd wordt gezet, ook het vermeende consumentenbelang wat met deze wet gediend zou moeten worden, wordt in onze visie juist geschaad als het gaat om de beperking van de gebruiksvriendelijkheid, meer irrelevante (en irritante) reclame, en op lange termijn een beperking van de ruim beschikbare (gratis) content. Wij onderschrijven het belang van privacy voor de consument volledig. Maar het had ook anders gekund.

Dreiging wordt kans

Nu zouden we heel lang stil kunnen blijven staan bij het feit hoe het zover is gekomen en kijken hoe het tij gekeerd kan worden (er gaan namelijk al stemmen op om first party analytics tools toch toe te staan) maar feit is dat de Nederlandse wet geen ruimte om een uitzondering te maken zonder dat hiervoor eerst een wijziging van de Telecommunicatiewet nodig is. En dat kan in de huidige politieke situatie nog wel even duren. Wachten tot een andere partij de oplossing zou bedenken, of ervan uitgaan dat de wet niet te streng gehandhaafd zou worden was ook geen optie. Liever hebben we de touwtjes zelf in handen.


Daarom hebben we in mei van dit jaar binnen Greenhouse Group de taskforce Cookie & Data opgericht om te kijken hoe we geheel binnen de kaders van Telecommunicatiewet tot een oplossing kunnen komen en tegelijkertijd aan alle vereisten van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) kunnen voldoen.

Uitgangspunten

Om aan de wet te kunnen voldoen hebben we voor de volgende insteek gekozen:

 1. de bezoeker bestaat simpelweg niet meer, dan kan er ook niks herleidbaar zijn;
 2. we kunnen geen data uitlezen van en/of opslaan op de randapparatuur van de gebruiker; en
 3. We kunnen geen unieke identifiers gebruiken zoals session- id, IP of andere gegevens welke herleidbaar zijn naar een bezoeker.

Daarnaast moet de oplossing voor een websitebeheerder natuurlijk makkelijk te implementeren zijn zodat deze niet zijn gehele website hiervoor hoeft aan te passen.
Opzet script en aggregatie van data met Cookieless Analytics
Het idee dat aan alle uitgangspunten van de gekozen insteek voldoet, staat hieronder beschreven, waarbij tijdens het meten de volgende zaken gebeuren:

 1. Voor elke campagne bestaat er een unieke landingsurl waarin de campagnenaam is verwerkt. Deze methode wordt al jaren gebruikt om campagnes inzichtelijk te maken via traditionele web analytics tools.
 2. Bij een landing worden de volgende variabelen bepaald:
  • de campagne; en
  • tijd van landing
 3. De campagne en tijd van landing worden middels het aanpassen van alle interne urls meegeven aan vervolgpagina’s binnen de site, zodat wanneer men doorklikt de campagne en starttijd op de volgende pagina bekend zijn.
 4. Elk paginaverzoek wordt gelogd naar een database via een poortwachter die het verzoek ontdoet van data die herleidbaar zou kunnen zijn naar een bezoeker, zoals user agent en IP-adres.

Om de data te aggregeren op campagneniveau wordt elk uur gekeken in de database welke paginaverzoeken langer dan 30 minuten terug hebben plaatsgevonden. De paginaverzoeken met dezelfde campagne- en starttijd worden samengevoegd tot een sessie en toegekend aan een campagne. Vanaf dat moment is van een campagne de volgende informatie bekend:

 1. aantal pageviews;
 2. aantal visits;
 3. aantal bounces (visits met 1 pageview); en
 4. directe conversies (binnen 1 visit).

Via een dashboard wordt deze informatie per campagne gepresenteerd en kun je inzichten verkrijgen in de performance van een individuele campagne.

Vervolg

In een volgende blogpost wordt verder ingegaan op de architectuur om te meten en te loggen. Deze architectuur is zo ontworpen dat gebruikers van de open-source versie van Cookieless Analytics deze zelf kunnen inrichten.

Deel dit bericht op Facebook
Deel dit bericht op Twitter

Comments are closed.