Q&A Cookieless Analytics

WAT IS HET IDEE ACHTER DIT PRODUCT?

De nieuwe Telecommunicatiewet heeft als gevolg dat de resultaten van online marketingcampagnes niet of slechts gedeeltelijk inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Web analytics tools om deze resultaten te meten mogen namelijk niet meer gebruikt worden, tenzij hier expliciet toestemming voor is gegeven door de websitebezoeker. Het doel van Cookieless Analytics is om een oplossing te bieden die het aan de ene kant mogelijk maakt om de resultaten inzichtelijk te maken en tegelijkertijd volledig te voldoen aan de eisen die de nieuwe Telecommunicatiewet stelt.

WAAROM IS HET DÉ OPLOSSING VOOR DE GEVOLGEN VAN DE COOKIEWET?

Cookieless Analytics maakt het mogelijk om de resultaten van online campagnes inzichtelijk te maken, ook na 1 januari 2013. Vanaf deze datum moet iedere website expliciet toestemming vragen voor het plaatsen van cookies die niet strikt noodzakelijk zijn. Dit geldt ook voor web analytics tools, advertentiesystemen (ad servers) en aanverwante tools die gebruik maken van cookies. Cookieless Analytics is in staat om ook zonder cookies of vergelijkbare technieken deze resultaten inzichtelijk te maken

WAAROM IS DIT GEEN INBREUK OP DE PRIVACY VAN DE CONSUMENT?

Het systeem is zo ontworpen dat er tijdens geen enkele stap in het proces van het verzamelen, opslaan, bewerken en rapporteren van data bezoekersgegevens worden verwerkt of opgeslagen. Ook achteraf kunnen geen analyses worden uitgevoerd die herleidbaar zijn naar een specifi eke bezoeker, aangezien deze data niet in het systeem zit. Cookieless Analytics by design.

KAN DE EFFECTIVITEIT VAN RECLAME NIET OP EEN ANDERE MANIER WORDEN GEMETEN? TV KAN DAT TOCH OOK?

Het voordeel van online reclame is dat de effectiviteit zeer gedetailleerd inzichtelijk gemaakt kan worden. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot optimalisatie enorm uitgebreid en kan het marketingbudget zo gericht mogelijk worden ingezet. Bij TV wordt vaak alleen gekeken naar bereik (GRP’s), terwijl je online een meer geavanceerde strategie kunt toepassen aan de hand van alle beschikbare data.

WAAROM HEBBEN JULIE DIT NIET EERDER NAAR BUITEN GEBRACHT?

Wij wilden een werkende oplossing presenteren, niet slechts een idee.

WANNEER WORDT DIT PRODUCT GERELEASED?

Op dit moment is Cookieless Analytics al uitvoerig getest en klaar om in productie te gaan. De komende weken zal het geïmplementeerd worden op de websites van een beperkt aantal klanten binnen Greenhouse Group. Daarna zal de oplossing als compleet pakket ook aan nieuwe klanten worden aangeboden. Parallel aan dit traject zal de code gedeeltelijk open source beschikbaar worden gesteld, zodat bedrijven zelf hun eigen implementatie kunnen verzorgen.

WAT IS HET LICENTIE- DANWEL KOSTENMODEL?

Klanten betalen een vaste vergoeding per maand voor de standaardoplossing waarbij data-opslag, -bewerking en rapportage worden aangeboden als software-as-a-service (SaaS). Daarnaast betalen klanten een variabele vergoeding per CPM.

IS DIT PRODUCT ALLEEN BESCHIKBAAR VOOR GREENHOUSE GROUP KLANTEN?

In eerste instantie zal Cookieless Analytics worden aangeboden aan Greenhouse Group klanten. Vervolgens zal dit vrijgegeven worden voor nieuwe klanten als een hosted solution. Tegelijkertijd zullen delen van het product als open source beschikbaar worden gesteld, Hier is echter geen support op en wij bieden er ook geen hosting voor.

WAARIN VERSCHILT Cookieless Analytics DAN VAN GOOGLE ANALYTICS (EN ANDERE PAKKETTEN)?

In tegenstelling tot Google Analytics voldoet Cookieless Analytics volledig aan de eisen die de nieuwe Telecomwet stelt. De trade-off is dat hier een deel functionaliteit voor moet worden ingeleverd. Hierbij gaat het specifiek om rapporten die gekoppeld zijn aan bezoekersgegevens. Data over bezoekers wordt niet opgeslagen en dus zijn hier ook geen rapporten voor beschikbaar

NADELEN TEN OPZICHTE VAN GOOGLE ANALYTICS (EN ANDERE PAKKETTEN)?

Ten opzichte van Google Analytics heeft Cookieless Analytics een beperktere functionaliteit. Herhaalbezoeken kunnen bijvoorbeeld niet inzichtelijk worden gemaakt. Aan de hand van bezoekers die expliciet toestemming hebben gegeven voor Google Analytics kan deze informatie wel betrouwbaar in kaart worden gebracht met behulp van econometrische modellen.

VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN GOOGLE ANALYTICS (EN ANDERE PAKKETTEN)?

Cookieless Analytics is nu, en na 1 januari 2013 nog steeds, volledig compliant met de nieuwe Telecommunicatiewet. Voor deze tool hoeft dus ook geen toestemming te worden gegeven door de websitebezoeker.

WAT VERWACHT GREENHOUSE GROUP DAT GOOGLE DOET MET GOOGLE ANALYTICS?

Wij voorzien 2 scenario’s:
1.Nederland is in hun ogen klein, dus waarom zouden ze de moeite nemen om GA om te bouwen zodat het zonder
cookies werkt terwijl het in de rest van de wereld niet hoeft.
2.Ze komen uiteindelijk, maar niet snel, met een uitgeklede versie van GA die zonder cookies werkt. Deze zal echter dezelfde restricties hebben als onze tool, aangezien je niets kan en mag doen met bezoekergegevens.
Wij verwachten eerder scenario 1 dan 2

BIJ WIE IS DIT PRODUCT GETEST EN WAT WAREN DE RESULTATEN?

Dit product is getest op een aantal interne (eigen) en externe websites. Op deze sites draaide eveneens Google Analytics om de resultaten te kunnen vergelijken.

ZIJN ALLE JURIDISCHE ASPECTEN MEEGEWOGEN IN DEZE OPLOSSING?

Greenhouse Group werkt samen met diverse partijen om de juridische aspecten uitvoerig te bestuderen. In overleg met hen zijn alle juridische risico’s afgedekt.

WAAROM OPEN SOURCE?

Op deze manier kan het product verder verbeterd worden en krijgen andere partijen de kans om op basis van de broncode een eigen oplossing te ontwikkelen die volledig voldoet aan hun eisen. Wij geven aan transparant te zijn en niks te doen met bezoekersgegevens, door het open source aan te bieden kan iedere partij dit valideren.

WANNEER WORDT DE OPEN SOURCE VERSIE BESCHIKBAAR?

De code zal beschikbaar komen zodra de tool volledig is getest en succesvol bij de eerste klanten is geïmplementeerd. De code wordt voorzien van een toelichting hoe deze optimaal ingezet kan worden.

HOE OPEN SOURCE IS OPEN SOURCE? VALT HET ONDER EEN LICENTIE (GPL, GNU)?

Hierover zal overlegd worden met betrokken partijen.

TREKT GREENHOUSE GROUP OP MET DE DISPLAY INNOVATION TASK FORCE? (ADFORMATIE 4 AUG 12)

Op dit moment nog niet.

WAAROM WEL/NIET OPTREKKEN MET DISPLAY INNOVATION TASK FORCE?

De aanleiding voor het ontwikkelen van Cookieless Analytics is een interne task force binnen Greenhouse Group. Om de snelheid van deze ontwikkeling zo hoog mogelijk te houden is ervoor gekozen om dit in eerste instantie in-house te doen. Dit sluit samenwerking met andere organisaties en task forces niet uit.

WAT IS HET BELANG VAN GREENHOUSE GROUP MET DIT PRODUCT?

In plaats van te zoeken naar mazen in de wet ziet Greenhouse Group een algemeen belang om een werkende oplossing te hebben die voldoet aan de kaders die de wet stelt. Direct belang is er doordat nu de klanten van de dochterbedrijven kunnen worden voorzien van een oplossing waarmee men de effectiviteit van online campagnes kan blijven meten.

IS HET MAKKELIJK TE IMPLEMENTEREN OP EEN SITE?

Simpelweg het plaatsen van één script op alle pagina’s van de website. Als de website gebruikt maakt van AJAX en/of JavaScript voor de navigatie dan dient men een speciale functie van Cookieless Analytics aan te roepen die de JavaScript URL alsnog van Campaign Performance Analyzer tagging voorziet. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop Google Analytics werkt.

WERKT HET ZONDER JAVASCRIPT?

Cookieless Analytics werkt niet zonder JavaScript. Er zijn weinig browsers/gebruikers die geen JavaScript uitvoeren. Overige analytics pakketten werken ook met JavaScript, dus hier is geen verlies qua metingen

HOE ZIT HET MET DE VEILIGHEID DATAOPSLAG/ HACKABILITY / ETCETERA?

De opgeslagen data is volledig vrij van informatie die herleidbaar is naar een specifi eke bezoeker. Deze data bevat uitsluitend anonieme records en is niet extern te benaderen. Via een beveiligde verbinding wordt deze data geëxporteerd naar de rapportagesystemen.

PER WANNEER MAG JE GEEN ANALYTICS MEER GEBRUIKEN ZONDER TOESTEMMING?

Vanaf 5 juni 2012 mogen analytics tools die gebruik maken van cookies of vergelijkbare methodes officieel niet meer zonder toestemming vooraf van de websitebezoeker worden gebruikt. Dit zal door de OPTA naar alle waarschijnlijkheid vanaf 1 januari 2013 worden gehandhaafd en mogelijk al eerder.

EN ALS ER EEN UITZONDERING WORDT GEMAAKT VOOR ANALYTICS PAKKETTEN?

De Artikel 29 werkgroep van de Europese Commissie heeft aangegeven dat er mogelijk een uitzondering gemaakt zou moeten worden voor first party analytics cookies. De Nederlandse wet biedt echter geen ruimte om een dergelijke uitzondering te maken zonder dat hiervoor eerst een wijziging inzake de Telecommunicatiewet wordt doorgevoerd.

HEEFT HET IMPACT OP SEO?

De interne urls van een website worden getagged middels een anchor achter de URL. Dit heeft geen impact voor SEO. Met SEO-overwegingen is voortdurend rekening gehouden bij het ontwikkelproces.

KUN JE E-COMMERCE VARIABELEN METEN?

Niet in de eerste versie van de tool, maar in een toekomstige versie zal een soortgelijke manier beschikbaar worden gemaakt om uitgebreidere conversierapportages mogelijk te maken.