scripts

Tag Management

De tweede schakel in het proces is de tag management module. Deze stelt je in staat om de keuze van de bezoeker door te voeren op de website. Accepteert de bezoeker geen cookies, dan doet de tag manager niets. Accepteert de bezoeker een select aantal of alle cookies, dan plaatst de tag manager alleen die cookies waarvoor toestemming is gegeven.

Tags en Pixels zijn een essentieel onderdeel voor elke marketeer die bijvoorbeeld  wil kunnen meten, testen of adverteren. Het gebruik hiervan wordt aan banden gelegd met de inwerkingtreding van de nieuwe cookiewet. Het is daarom van belang dat de keuze van je website bezoeker gerespecteerd wordt, doordat de opt-in manager communiceert met de tag manager. Zo zal je nooit cookies plaatsen bij bezoekers die hier geen toestemming voor hebben gegeven.